23111e Internship

SoSe 14: P Genetik und Zellbiologie E (Basismodul)

Anna Maria Hofmann, Thomas Schmülling, Wolfgang Schuster, Stephan Sigrist, Reinhard Kunze

Additional information / Pre-requisites

Ersatztermin Sa 19.4. 12:15 - 19:00 (statt Fr 18.4.)

4 Class schedule

Regular appointments

Sat, 2014-04-19 12:15 - 19:00

Lecturers:
Dr. Anna Maria Hofmann
Prof. Dr. Wolfgang Schuster
Univ.-Prof. Dr. Thomas Schmülling
Univ.-Prof. Dr. Stephan Sigrist
Univ.-Prof. Dr. Reinhard Kunze

Location:
025/026 Praktikumsraum (Königin-Luise-Str. 12 / 16)

Fri, 2014-04-25 12:15 - 19:00

Lecturers:
Dr. Anna Maria Hofmann
Prof. Dr. Wolfgang Schuster
Univ.-Prof. Dr. Thomas Schmülling
Univ.-Prof. Dr. Stephan Sigrist

Location:
025/026 Praktikumsraum (Königin-Luise-Str. 12 / 16)

Fri, 2014-05-02 12:15 - 19:00

Lecturers:
Dr. Anna Maria Hofmann
Prof. Dr. Wolfgang Schuster
Univ.-Prof. Dr. Thomas Schmülling
Univ.-Prof. Dr. Stephan Sigrist

Location:
025/026 Praktikumsraum (Königin-Luise-Str. 12 / 16)

Fri, 2014-05-09 12:15 - 19:00

Lecturers:
Dr. Anna Maria Hofmann
Prof. Dr. Wolfgang Schuster
Univ.-Prof. Dr. Thomas Schmülling
Univ.-Prof. Dr. Stephan Sigrist

Location:
025/026 Praktikumsraum (Königin-Luise-Str. 12 / 16)

Subjects A - Z