13823 Practice seminar

SoSe 15: Einführung in die Techniken archäologischen Arbeitens II

Florian Janoscha Kreppner, Jürgen Weixer

11 Class schedule

Additional appointments

Sat, 2015-04-25 09:00 - 12:00

Lecturers:
Jürgen Weixer
Prof. Dr. Florian Janoscha Kreppner

Location:
0.2052 Seminarraum (Fabeckstr. 23-25)

Regular appointments

Sat, 2015-05-02 13:00 - 19:00

Comments:
Praxis mit Gruppenteilung: 13-16 oder 16-19 Uhr

Lecturers:
Jürgen Weixer
Prof. Dr. Florian Janoscha Kreppner

Sat, 2015-05-09 13:00 - 19:00

Comments:
Praxis mit Gruppenteilung: 13-16 oder 16-19 Uhr

Lecturers:
Jürgen Weixer
Prof. Dr. Florian Janoscha Kreppner

Sat, 2015-05-30 13:00 - 19:00

Comments:
Praxis mit Gruppenteilung: 13-16 oder 16-19 Uhr

Lecturers:
Jürgen Weixer
Prof. Dr. Florian Janoscha Kreppner

Sat, 2015-06-13 13:00 - 19:00

Comments:
Praxis mit Gruppenteilung: 13-16 oder 16-19 Uhr

Lecturers:
Jürgen Weixer
Prof. Dr. Florian Janoscha Kreppner

Sat, 2015-06-20 11:00 - 13:00

Comments:
Praxis

Lecturers:
Jürgen Weixer
Prof. Dr. Florian Janoscha Kreppner

Sat, 2015-07-04 13:00 - 19:00

Comments:
Praxis mit Gruppenteilung: 13-16 oder 16-19 Uhr

Lecturers:
Jürgen Weixer
Prof. Dr. Florian Janoscha Kreppner

Sat, 2015-05-09 09:00 - 12:00

Lecturers:
Jürgen Weixer
Prof. Dr. Florian Janoscha Kreppner

Location:
0.2051 Seminarraum (Fabeckstr. 23-25)

Sat, 2015-05-30 09:00 - 11:00

Lecturers:
Jürgen Weixer
Prof. Dr. Florian Janoscha Kreppner

Location:
0.2051 Seminarraum (Fabeckstr. 23-25)

Sat, 2015-06-13 09:00 - 12:00

Lecturers:
Jürgen Weixer
Prof. Dr. Florian Janoscha Kreppner

Location:
0.2051 Seminarraum (Fabeckstr. 23-25)

Sat, 2015-06-20 09:00 - 11:00

Lecturers:
Jürgen Weixer
Prof. Dr. Florian Janoscha Kreppner

Location:
0.2051 Seminarraum (Fabeckstr. 23-25)

Sat, 2015-07-04 10:00 - 12:00

Lecturers:
Jürgen Weixer
Prof. Dr. Florian Janoscha Kreppner

Location:
0.2051 Seminarraum (Fabeckstr. 23-25)

Subjects A - Z