098901 Review Course

SoSe 15: Universitätsrepertorium Strafrecht AT

Joachim Kretschmer, Julia Wicke

Information for students

Am 21.05.2014 findet das Repetitorium in Hörsaal III statt!

14 Class schedule

Regular appointments

Wed, 2015-04-15 09:00 - 13:00

Lecturers:
PD Dr. Joachim Kretschmer
Julia Wicke

Location:
II Hörsaal (Vant-Hoff-Str. 8)

Wed, 2015-04-22 09:00 - 13:00

Lecturers:
PD Dr. Joachim Kretschmer
Julia Wicke

Location:
II Hörsaal (Vant-Hoff-Str. 8)

Wed, 2015-04-29 09:00 - 13:00

Lecturers:
PD Dr. Joachim Kretschmer
Julia Wicke

Location:
II Hörsaal (Vant-Hoff-Str. 8)

Wed, 2015-05-06 09:00 - 13:00

Lecturers:
PD Dr. Joachim Kretschmer
Julia Wicke

Location:
II Hörsaal (Vant-Hoff-Str. 8)

Wed, 2015-05-13 09:00 - 13:00

Lecturers:
PD Dr. Joachim Kretschmer
Julia Wicke

Location:
II Hörsaal (Vant-Hoff-Str. 8)

Wed, 2015-05-20 09:00 - 13:00

Lecturers:
PD Dr. Joachim Kretschmer
Julia Wicke

Location:
II Hörsaal (Vant-Hoff-Str. 8)

Wed, 2015-05-27 09:00 - 13:00

Lecturers:
PD Dr. Joachim Kretschmer
Julia Wicke

Location:
II Hörsaal (Vant-Hoff-Str. 8)

Wed, 2015-06-03 09:00 - 13:00

Lecturers:
PD Dr. Joachim Kretschmer
Julia Wicke

Location:
II Hörsaal (Vant-Hoff-Str. 8)

Wed, 2015-06-10 09:00 - 13:00

Lecturers:
PD Dr. Joachim Kretschmer
Julia Wicke

Location:
II Hörsaal (Vant-Hoff-Str. 8)

Wed, 2015-06-17 09:00 - 13:00

Lecturers:
PD Dr. Joachim Kretschmer
Julia Wicke

Location:
II Hörsaal (Vant-Hoff-Str. 8)

Wed, 2015-06-24 09:00 - 13:00

Lecturers:
PD Dr. Joachim Kretschmer
Julia Wicke

Location:
II Hörsaal (Vant-Hoff-Str. 8)

Wed, 2015-07-01 09:00 - 13:00

Lecturers:
PD Dr. Joachim Kretschmer
Julia Wicke

Location:
II Hörsaal (Vant-Hoff-Str. 8)

Wed, 2015-07-08 09:00 - 13:00

Lecturers:
PD Dr. Joachim Kretschmer
Julia Wicke

Location:
II Hörsaal (Vant-Hoff-Str. 8)

Wed, 2015-07-15 09:00 - 13:00

Lecturers:
PD Dr. Joachim Kretschmer
Julia Wicke

Location:
II Hörsaal (Vant-Hoff-Str. 8)

Subjects A - Z