098322 Implementation Course

SoSe 15: AK Konzern- und Umwandlungsrecht, Recht der Europäischen Aktiengesellschaft (SE), Unternehmensmitbestimmungsrecht

Jan-Erik Schirmer

13 Class schedule

Regular appointments

Thu, 2015-04-16 16:00 - 18:00

Lecturers:
Dr. Jan-Erik Schirmer

Location:
2215 Hörsaal (Boltzmannstr. 3)

Thu, 2015-04-23 16:00 - 18:00

Lecturers:
Dr. Jan-Erik Schirmer

Location:
2215 Hörsaal (Boltzmannstr. 3)

Thu, 2015-04-30 16:00 - 18:00

Lecturers:
Dr. Jan-Erik Schirmer

Location:
2215 Hörsaal (Boltzmannstr. 3)

Thu, 2015-05-07 16:00 - 18:00

Lecturers:
Dr. Jan-Erik Schirmer

Location:
2215 Hörsaal (Boltzmannstr. 3)

Thu, 2015-05-21 16:00 - 18:00

Lecturers:
Dr. Jan-Erik Schirmer

Location:
2215 Hörsaal (Boltzmannstr. 3)

Thu, 2015-05-28 16:00 - 18:00

Lecturers:
Dr. Jan-Erik Schirmer

Location:
2215 Hörsaal (Boltzmannstr. 3)

Thu, 2015-06-04 16:00 - 18:00

Lecturers:
Dr. Jan-Erik Schirmer

Location:
2215 Hörsaal (Boltzmannstr. 3)

Thu, 2015-06-11 16:00 - 18:00

Lecturers:
Dr. Jan-Erik Schirmer

Location:
2215 Hörsaal (Boltzmannstr. 3)

Thu, 2015-06-18 16:00 - 18:00

Lecturers:
Dr. Jan-Erik Schirmer

Location:
2215 Hörsaal (Boltzmannstr. 3)

Thu, 2015-06-25 16:00 - 18:00

Lecturers:
Dr. Jan-Erik Schirmer

Location:
2215 Hörsaal (Boltzmannstr. 3)

Thu, 2015-07-02 16:00 - 18:00

Lecturers:
Dr. Jan-Erik Schirmer

Location:
2215 Hörsaal (Boltzmannstr. 3)

Thu, 2015-07-09 16:00 - 18:00

Lecturers:
Dr. Jan-Erik Schirmer

Location:
2215 Hörsaal (Boltzmannstr. 3)

Thu, 2015-07-16 16:00 - 18:00

Lecturers:
Dr. Jan-Erik Schirmer

Location:
2215 Hörsaal (Boltzmannstr. 3)

Subjects A - Z