19217816 Forschungsseminar

SoSe 17: Forschungsseminar Arithmetische Geometrie

Hélène Esnault

Zusätzl. Angaben / Voraussetzungen

Zielgruppe:

Master Students, PhD Students, PostDocs

Kommentar

Please check the group website for a detailed program:

http://www.mi.fu-berlin.de/en/math/groups/arithmetic_geometry/research_seminar/index.html

Schließen

13 Termine

Regelmäßige Termine der Lehrveranstaltung

Do, 20.04.2017 14:00 - 18:00

Dozenten:
Univ.-Prof. Dr. Hélène Esnault

Räume:
1.3.21 Seminarraum T1 (Arnimallee 14)

Do, 27.04.2017 14:00 - 18:00

Dozenten:
Univ.-Prof. Dr. Hélène Esnault

Räume:
1.3.21 Seminarraum T1 (Arnimallee 14)

Do, 04.05.2017 14:00 - 18:00

Dozenten:
Univ.-Prof. Dr. Hélène Esnault

Räume:
1.3.21 Seminarraum T1 (Arnimallee 14)

Do, 11.05.2017 14:00 - 18:00

Dozenten:
Univ.-Prof. Dr. Hélène Esnault

Räume:
1.3.21 Seminarraum T1 (Arnimallee 14)

Do, 18.05.2017 14:00 - 18:00

Dozenten:
Univ.-Prof. Dr. Hélène Esnault

Räume:
1.3.21 Seminarraum T1 (Arnimallee 14)

Do, 01.06.2017 14:00 - 18:00

Dozenten:
Univ.-Prof. Dr. Hélène Esnault

Räume:
1.3.21 Seminarraum T1 (Arnimallee 14)

Do, 08.06.2017 14:00 - 18:00

Dozenten:
Univ.-Prof. Dr. Hélène Esnault

Räume:
1.3.21 Seminarraum T1 (Arnimallee 14)

Do, 15.06.2017 14:00 - 18:00

Dozenten:
Univ.-Prof. Dr. Hélène Esnault

Räume:
1.3.21 Seminarraum T1 (Arnimallee 14)

Do, 22.06.2017 14:00 - 18:00

Dozenten:
Univ.-Prof. Dr. Hélène Esnault

Räume:
1.3.21 Seminarraum T1 (Arnimallee 14)

Do, 29.06.2017 14:00 - 18:00

Dozenten:
Univ.-Prof. Dr. Hélène Esnault

Räume:
1.3.21 Seminarraum T1 (Arnimallee 14)

Do, 06.07.2017 14:00 - 18:00

Dozenten:
Univ.-Prof. Dr. Hélène Esnault

Räume:
1.3.21 Seminarraum T1 (Arnimallee 14)

Do, 13.07.2017 14:00 - 18:00

Dozenten:
Univ.-Prof. Dr. Hélène Esnault

Räume:
1.3.21 Seminarraum T1 (Arnimallee 14)

Do, 20.07.2017 14:00 - 18:00

Dozenten:
Univ.-Prof. Dr. Hélène Esnault

Räume:
1.3.21 Seminarraum T1 (Arnimallee 14)

Studienfächer A-Z