WiSe 17/18  
Biologie, Chemi...  
Biologie als 2....  
Lehrveranstaltung

WiSe 17/18: Biologie

Biologie als 2. Fach (60 LP) alt

E20d
 • Fachbezogenes Unterrichten (Schulpraktische Studien im Fach Biologie)

  0193aA1.10
  • 23611e Praktikum
   Schulpraktikum Fach 2 Kurs E (Renate Bösche-Teuber)
   Zeit: semesterbegleitend: 01.09.17-31.01.18 (Erster Termin: 01.09.2017)
   Ort: an Schulen
  • 23612a Seminar
   Seminar 2 zur Begleitung/Nachbereitung Kurs A (Renate Bösche-Teuber)
   Zeit: Do 16-19.30 vierzehntägig. 21.9. - 25.1.2017 während der Schulzeit. (Erster Termin: 21.09.2017)
   Ort: 3.10 Hörsaal (Schwendenerstr. 1)

Studienfächer A-Z