08205 Vorlesung

SoSe 14: Botanik der Futter-, Gift-, Heilpflanzen

Klaus Männer Robert Pieper Jürgen Zentek Bettina Bert Jan Brosda

12 Termine

Regelmäßige Termine der Lehrveranstaltung

Mo, 14.04.2014 10:15 - 12:00
Botanik der Futter-, Gift-, Heilpflanzen

Dozenten:
Univ.-Prof. Dr. Jürgen Zentek
Dr. Bettina Bert
Prof. Dr. Klaus Männer
Dr. Robert Pieper
Dr. Jan Brosda

Mo, 28.04.2014 10:15 - 12:00
Botanik der Futter-, Gift-, Heilpflanzen

Dozenten:
Univ.-Prof. Dr. Jürgen Zentek
Dr. Bettina Bert
Prof. Dr. Klaus Männer
Dr. Robert Pieper
Dr. Jan Brosda

Mo, 05.05.2014 10:15 - 12:00
Botanik der Futter-, Gift-, Heilpflanzen

Dozenten:
Univ.-Prof. Dr. Jürgen Zentek
Dr. Bettina Bert
Prof. Dr. Klaus Männer
Dr. Robert Pieper
Dr. Jan Brosda

Mo, 12.05.2014 10:15 - 12:00
Botanik der Futter-, Gift-, Heilpflanzen

Dozenten:
Univ.-Prof. Dr. Jürgen Zentek
Dr. Bettina Bert
Prof. Dr. Klaus Männer
Dr. Robert Pieper
Dr. Jan Brosda

Mo, 19.05.2014 10:15 - 12:00
Botanik der Futter-, Gift-, Heilpflanzen

Dozenten:
Univ.-Prof. Dr. Jürgen Zentek
Dr. Bettina Bert
Prof. Dr. Klaus Männer
Dr. Robert Pieper
Dr. Jan Brosda

Mo, 26.05.2014 10:15 - 12:00
Botanik der Futter-, Gift-, Heilpflanzen

Dozenten:
Univ.-Prof. Dr. Jürgen Zentek
Dr. Bettina Bert
Prof. Dr. Klaus Männer
Dr. Robert Pieper
Dr. Jan Brosda

Mo, 02.06.2014 10:15 - 12:00
Botanik der Futter-, Gift-, Heilpflanzen

Dozenten:
Univ.-Prof. Dr. Jürgen Zentek
Dr. Bettina Bert
Prof. Dr. Klaus Männer
Dr. Robert Pieper
Dr. Jan Brosda

Mo, 16.06.2014 10:15 - 12:00
Botanik der Futter-, Gift-, Heilpflanzen

Dozenten:
Univ.-Prof. Dr. Jürgen Zentek
Dr. Bettina Bert
Prof. Dr. Klaus Männer
Dr. Robert Pieper
Dr. Jan Brosda

Mo, 23.06.2014 10:15 - 12:00
Botanik der Futter-, Gift-, Heilpflanzen

Dozenten:
Univ.-Prof. Dr. Jürgen Zentek
Dr. Bettina Bert
Prof. Dr. Klaus Männer
Dr. Robert Pieper
Dr. Jan Brosda

Mo, 30.06.2014 10:15 - 12:00
Botanik der Futter-, Gift-, Heilpflanzen

Dozenten:
Univ.-Prof. Dr. Jürgen Zentek
Dr. Bettina Bert
Prof. Dr. Klaus Männer
Dr. Robert Pieper
Dr. Jan Brosda

Mo, 07.07.2014 10:15 - 12:00
Botanik der Futter-, Gift-, Heilpflanzen

Dozenten:
Univ.-Prof. Dr. Jürgen Zentek
Dr. Bettina Bert
Prof. Dr. Klaus Männer
Dr. Robert Pieper
Dr. Jan Brosda

Mo, 14.07.2014 10:15 - 12:00
Botanik der Futter-, Gift-, Heilpflanzen

Dozenten:
Univ.-Prof. Dr. Jürgen Zentek
Dr. Bettina Bert
Prof. Dr. Klaus Männer
Dr. Robert Pieper
Dr. Jan Brosda

Studienfächer A-Z