24606ta1 Graduate Course

SoSe 14: Paläoumweltforschung - Projektvorbereitung Kurs I

Margot Böse

Information for students

(Modul M6: Projekt I - Paläoumweltforschung)

12 Class schedule

Regular appointments

Thu, 2014-04-17 10:00 - 12:00

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Margot Böse

Location:
G 205 (Malteserstr. 74-100 G)

Thu, 2014-04-24 10:00 - 12:00

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Margot Böse

Location:
G 205 (Malteserstr. 74-100 G)

Thu, 2014-05-08 10:00 - 12:00

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Margot Böse

Location:
G 205 (Malteserstr. 74-100 G)

Thu, 2014-05-15 10:00 - 12:00

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Margot Böse

Location:
G 205 (Malteserstr. 74-100 G)

Thu, 2014-05-22 10:00 - 12:00

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Margot Böse

Location:
G 205 (Malteserstr. 74-100 G)

Thu, 2014-06-05 10:00 - 12:00

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Margot Böse

Location:
G 205 (Malteserstr. 74-100 G)

Thu, 2014-06-12 10:00 - 12:00

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Margot Böse

Location:
G 205 (Malteserstr. 74-100 G)

Thu, 2014-06-19 10:00 - 12:00

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Margot Böse

Location:
G 205 (Malteserstr. 74-100 G)

Thu, 2014-06-26 10:00 - 12:00

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Margot Böse

Location:
G 205 (Malteserstr. 74-100 G)

Thu, 2014-07-03 10:00 - 12:00

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Margot Böse

Location:
G 205 (Malteserstr. 74-100 G)

Thu, 2014-07-10 10:00 - 12:00

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Margot Böse

Location:
G 205 (Malteserstr. 74-100 G)

Thu, 2014-07-17 10:00 - 12:00

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Margot Böse

Location:
G 205 (Malteserstr. 74-100 G)

Subjects A - Z