24200b15 Seminar

SoSe 16: Current topics in Mineralogy and Petrology

Timm John, Esther Schwarzenbach, Ralf Milke, Uwe Wiechert

Information for students

Modul SC001: Geowissenschaftliche Themen (RV + S + RV + S = 12 LP)

14 Class schedule

Regular appointments

Fri, 2016-04-22 14:30 - 16:00

Lecturers:
PD Dr. Ralf Milke
Univ.-Prof. Dr. Timm John
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach
Dr. Uwe Wiechert

Location:
N 22 kleiner Seminarraum Mineralogie (Malteserstr. 74-100 N)

Fri, 2016-04-29 14:30 - 16:00

Lecturers:
PD Dr. Ralf Milke
Univ.-Prof. Dr. Timm John
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach
Dr. Uwe Wiechert

Location:
N 22 kleiner Seminarraum Mineralogie (Malteserstr. 74-100 N)

Fri, 2016-05-06 14:30 - 16:00

Lecturers:
PD Dr. Ralf Milke
Univ.-Prof. Dr. Timm John
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach
Dr. Uwe Wiechert

Location:
N 22 kleiner Seminarraum Mineralogie (Malteserstr. 74-100 N)

Fri, 2016-05-13 14:30 - 16:00

Lecturers:
PD Dr. Ralf Milke
Univ.-Prof. Dr. Timm John
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach
Dr. Uwe Wiechert

Location:
N 22 kleiner Seminarraum Mineralogie (Malteserstr. 74-100 N)

Fri, 2016-05-20 14:30 - 16:00

Lecturers:
PD Dr. Ralf Milke
Univ.-Prof. Dr. Timm John
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach
Dr. Uwe Wiechert

Location:
N 22 kleiner Seminarraum Mineralogie (Malteserstr. 74-100 N)

Fri, 2016-05-27 14:30 - 16:00

Lecturers:
PD Dr. Ralf Milke
Univ.-Prof. Dr. Timm John
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach
Dr. Uwe Wiechert

Location:
N 22 kleiner Seminarraum Mineralogie (Malteserstr. 74-100 N)

Fri, 2016-06-03 14:30 - 16:00

Lecturers:
PD Dr. Ralf Milke
Univ.-Prof. Dr. Timm John
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach
Dr. Uwe Wiechert

Location:
N 22 kleiner Seminarraum Mineralogie (Malteserstr. 74-100 N)

Fri, 2016-06-10 14:30 - 16:00

Lecturers:
PD Dr. Ralf Milke
Univ.-Prof. Dr. Timm John
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach
Dr. Uwe Wiechert

Location:
N 22 kleiner Seminarraum Mineralogie (Malteserstr. 74-100 N)

Fri, 2016-06-17 14:30 - 16:00

Lecturers:
PD Dr. Ralf Milke
Univ.-Prof. Dr. Timm John
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach
Dr. Uwe Wiechert

Location:
N 22 kleiner Seminarraum Mineralogie (Malteserstr. 74-100 N)

Fri, 2016-06-24 14:30 - 16:00

Lecturers:
PD Dr. Ralf Milke
Univ.-Prof. Dr. Timm John
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach
Dr. Uwe Wiechert

Location:
N 22 kleiner Seminarraum Mineralogie (Malteserstr. 74-100 N)

Fri, 2016-07-01 14:30 - 16:00

Lecturers:
PD Dr. Ralf Milke
Univ.-Prof. Dr. Timm John
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach
Dr. Uwe Wiechert

Location:
N 22 kleiner Seminarraum Mineralogie (Malteserstr. 74-100 N)

Fri, 2016-07-08 14:30 - 16:00

Lecturers:
PD Dr. Ralf Milke
Univ.-Prof. Dr. Timm John
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach
Dr. Uwe Wiechert

Location:
N 22 kleiner Seminarraum Mineralogie (Malteserstr. 74-100 N)

Fri, 2016-07-15 14:30 - 16:00

Lecturers:
PD Dr. Ralf Milke
Univ.-Prof. Dr. Timm John
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach
Dr. Uwe Wiechert

Location:
N 22 kleiner Seminarraum Mineralogie (Malteserstr. 74-100 N)

Fri, 2016-07-22 14:30 - 16:00

Lecturers:
PD Dr. Ralf Milke
Univ.-Prof. Dr. Timm John
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach
Dr. Uwe Wiechert

Location:
N 22 kleiner Seminarraum Mineralogie (Malteserstr. 74-100 N)

Subjects A - Z