21202b Practice seminar

SoSe 16: Übungen OC 2: Reaktionsmechanismen der Organischen Chemie

Heidemarie Weinhart u. Mitarb.

7 Class schedule

Regular appointments

Thu, 2016-04-28 08:00 - 10:00

Lecturers:
Dr. Heidemarie Weinhart

Location:
SR 23.03 (Takustr. 3)
Hs Chemie (Takustr. 3)
SR 25.20 (Takustr. 3)
SR 34.16/17 (Takustr. 3)

Thu, 2016-05-12 08:00 - 10:00

Lecturers:
Dr. Heidemarie Weinhart

Location:
SR 23.03 (Takustr. 3)
Hs Chemie (Takustr. 3)
SR 25.20 (Takustr. 3)
SR 34.16/17 (Takustr. 3)

Thu, 2016-05-26 08:00 - 10:00

Lecturers:
Dr. Heidemarie Weinhart

Location:
SR 23.03 (Takustr. 3)
Hs Chemie (Takustr. 3)
SR 25.20 (Takustr. 3)
SR 34.16/17 (Takustr. 3)

Thu, 2016-06-09 08:00 - 10:00

Lecturers:
Dr. Heidemarie Weinhart

Location:
SR 23.03 (Takustr. 3)
Hs Chemie (Takustr. 3)
SR 25.20 (Takustr. 3)
SR 34.16/17 (Takustr. 3)

Thu, 2016-06-23 08:00 - 10:00

Lecturers:
Dr. Heidemarie Weinhart

Location:
SR 23.03 (Takustr. 3)
Hs Chemie (Takustr. 3)
SR 25.20 (Takustr. 3)
SR 34.16/17 (Takustr. 3)

Thu, 2016-07-07 08:00 - 10:00

Lecturers:
Dr. Heidemarie Weinhart

Location:
SR 23.03 (Takustr. 3)
Hs Chemie (Takustr. 3)
SR 25.20 (Takustr. 3)
SR 34.16/17 (Takustr. 3)

Thu, 2016-07-21 08:00 - 10:00

Lecturers:
Dr. Heidemarie Weinhart

Location:
SR 23.03 (Takustr. 3)
Hs Chemie (Takustr. 3)
SR 25.20 (Takustr. 3)
SR 34.16/17 (Takustr. 3)

Subjects A - Z