101140 Practice seminar

SoSe 18: Grundlagen des Umsatzsteuerrechts und der Abgabenordnung (Ü)

Fabian Hammler

15 Class schedule

Additional appointments

Fri, 2018-06-22 15:00 - 18:00
Übungsklausur u. Lösungsbesprechung

Lecturers:
Fabian Hammler

Location:
Hs 106 Hörsaal (Garystr. 21)

Regular appointments

Wed, 2018-04-18 11:00 - 12:00

Lecturers:
Fabian Hammler

Location:
Hs 106 Hörsaal (Garystr. 21)

Wed, 2018-04-25 11:00 - 12:00

Lecturers:
Fabian Hammler

Location:
Hs 106 Hörsaal (Garystr. 21)

Wed, 2018-05-02 11:00 - 12:00

Lecturers:
Fabian Hammler

Location:
Hs 106 Hörsaal (Garystr. 21)

Wed, 2018-05-09 11:00 - 12:00

Lecturers:
Fabian Hammler

Location:
Hs 106 Hörsaal (Garystr. 21)

Wed, 2018-05-16 11:00 - 12:00

Lecturers:
Fabian Hammler

Location:
Hs 106 Hörsaal (Garystr. 21)

Wed, 2018-05-23 11:00 - 12:00

Lecturers:
Fabian Hammler

Location:
Hs 106 Hörsaal (Garystr. 21)

Wed, 2018-05-30 11:00 - 12:00

Lecturers:
Fabian Hammler

Location:
Hs 106 Hörsaal (Garystr. 21)

Wed, 2018-06-06 11:00 - 12:00

Lecturers:
Fabian Hammler

Location:
Hs 106 Hörsaal (Garystr. 21)

Fri, 2018-06-08 15:00 - 18:00

Lecturers:
Fabian Hammler

Location:
Hs 106 Hörsaal (Garystr. 21)

Wed, 2018-06-13 11:00 - 12:00

Lecturers:
Fabian Hammler

Location:
Hs 106 Hörsaal (Garystr. 21)

Wed, 2018-06-20 11:00 - 12:00

Lecturers:
Fabian Hammler

Location:
Hs 106 Hörsaal (Garystr. 21)

Wed, 2018-06-27 11:00 - 12:00

Lecturers:
Fabian Hammler

Location:
Hs 106 Hörsaal (Garystr. 21)

Wed, 2018-07-04 11:00 - 12:00

Lecturers:
Fabian Hammler

Location:
Hs 106 Hörsaal (Garystr. 21)

Wed, 2018-07-11 11:00 - 12:00

Lecturers:
Fabian Hammler

Location:
Hs 106 Hörsaal (Garystr. 21)

Wed, 2018-07-18 11:00 - 12:00

Lecturers:
Fabian Hammler

Location:
Hs 106 Hörsaal (Garystr. 21)

Subjects A - Z