24200b10 Seminar

SoSe 19: Current topics in Mineralogy and Petrology

Esther Schwarzenbach, Ralf Milke, Uwe Wiechert, Johannes Vrijmoed

Information for students

(Modul MSc-SC001 Geowissenschaftliche Themen) (StudO/PO M.Sc. Geol. Wiss.2017: C (2 SWS) + S (2 SWS) + C (2 SWS) + S (2 SWS) = 12 LP / StudO/PO M.Sc. Geol. Wiss.2012: RV + S + RV + S = 12 LP) oder Bachelor- oder Masterseminar close

13 Class schedule

Regular appointments

Fri, 2019-04-12 14:00 - 16:00

Lecturers:
Dr. Johannes Christiaan Vrijmoed
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach
PD Dr. Ralf Milke
Dr. Uwe Wiechert

Location:
N 22 kleiner Seminarraum Mineralogie (Malteserstr. 74-100 N)

Fri, 2019-04-26 14:00 - 16:00

Lecturers:
Dr. Johannes Christiaan Vrijmoed
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach
PD Dr. Ralf Milke
Dr. Uwe Wiechert

Location:
N 22 kleiner Seminarraum Mineralogie (Malteserstr. 74-100 N)

Fri, 2019-05-03 14:00 - 16:00

Lecturers:
Dr. Johannes Christiaan Vrijmoed
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach
PD Dr. Ralf Milke
Dr. Uwe Wiechert

Location:
N 22 kleiner Seminarraum Mineralogie (Malteserstr. 74-100 N)

Fri, 2019-05-10 14:00 - 16:00

Lecturers:
Dr. Johannes Christiaan Vrijmoed
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach
PD Dr. Ralf Milke
Dr. Uwe Wiechert

Location:
N 22 kleiner Seminarraum Mineralogie (Malteserstr. 74-100 N)

Fri, 2019-05-17 14:00 - 16:00

Lecturers:
Dr. Johannes Christiaan Vrijmoed
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach
PD Dr. Ralf Milke
Dr. Uwe Wiechert

Location:
N 22 kleiner Seminarraum Mineralogie (Malteserstr. 74-100 N)

Fri, 2019-05-24 14:00 - 16:00

Lecturers:
Dr. Johannes Christiaan Vrijmoed
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach
PD Dr. Ralf Milke
Dr. Uwe Wiechert

Location:
N 22 kleiner Seminarraum Mineralogie (Malteserstr. 74-100 N)

Fri, 2019-05-31 14:00 - 16:00

Lecturers:
Dr. Johannes Christiaan Vrijmoed
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach
PD Dr. Ralf Milke
Dr. Uwe Wiechert

Location:
N 22 kleiner Seminarraum Mineralogie (Malteserstr. 74-100 N)

Fri, 2019-06-07 14:00 - 16:00

Lecturers:
Dr. Johannes Christiaan Vrijmoed
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach
PD Dr. Ralf Milke
Dr. Uwe Wiechert

Location:
N 22 kleiner Seminarraum Mineralogie (Malteserstr. 74-100 N)

Fri, 2019-06-14 14:00 - 16:00

Lecturers:
Dr. Johannes Christiaan Vrijmoed
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach
PD Dr. Ralf Milke
Dr. Uwe Wiechert

Location:
N 22 kleiner Seminarraum Mineralogie (Malteserstr. 74-100 N)

Fri, 2019-06-21 14:00 - 16:00

Lecturers:
Dr. Johannes Christiaan Vrijmoed
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach
PD Dr. Ralf Milke
Dr. Uwe Wiechert

Location:
N 22 kleiner Seminarraum Mineralogie (Malteserstr. 74-100 N)

Fri, 2019-06-28 14:00 - 16:00

Lecturers:
Dr. Johannes Christiaan Vrijmoed
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach
PD Dr. Ralf Milke
Dr. Uwe Wiechert

Location:
N 22 kleiner Seminarraum Mineralogie (Malteserstr. 74-100 N)

Fri, 2019-07-05 14:00 - 16:00

Lecturers:
Dr. Johannes Christiaan Vrijmoed
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach
PD Dr. Ralf Milke
Dr. Uwe Wiechert

Location:
N 22 kleiner Seminarraum Mineralogie (Malteserstr. 74-100 N)

Fri, 2019-07-12 14:00 - 16:00

Lecturers:
Dr. Johannes Christiaan Vrijmoed
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach
PD Dr. Ralf Milke
Dr. Uwe Wiechert

Location:
N 22 kleiner Seminarraum Mineralogie (Malteserstr. 74-100 N)

Subjects A - Z