24110611 Seminar

SoSe 21: AG Seminar Mineralogie-Petrologie (John)

Timm John, Esther Schwarzenbach

Additional information / Pre-requisites

Zielgruppe: Studierende und Doktorand(Inn)en mit dem Schwerpunkt Geophysik.

14 Class schedule

Regular appointments

Fri, 2021-04-16 15:00 - 17:00
AG Seminar Mineralogie-Petrologie (John)

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Timm John
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach

Location:
Virtueller Raum Geo01

Fri, 2021-04-23 15:00 - 17:00
AG Seminar Mineralogie-Petrologie (John)

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Timm John
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach

Location:
Virtueller Raum Geo01

Fri, 2021-04-30 15:00 - 17:00
AG Seminar Mineralogie-Petrologie (John)

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Timm John
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach

Location:
Virtueller Raum Geo01

Fri, 2021-05-07 15:00 - 17:00
AG Seminar Mineralogie-Petrologie (John)

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Timm John
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach

Location:
Virtueller Raum Geo01

Fri, 2021-05-14 15:00 - 17:00
AG Seminar Mineralogie-Petrologie (John)

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Timm John
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach

Location:
Virtueller Raum Geo01

Fri, 2021-05-21 15:00 - 17:00
AG Seminar Mineralogie-Petrologie (John)

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Timm John
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach

Location:
Virtueller Raum Geo01

Fri, 2021-05-28 15:00 - 17:00
AG Seminar Mineralogie-Petrologie (John)

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Timm John
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach

Location:
Virtueller Raum Geo01

Fri, 2021-06-04 15:00 - 17:00
AG Seminar Mineralogie-Petrologie (John)

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Timm John
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach

Location:
Virtueller Raum Geo01

Fri, 2021-06-11 15:00 - 17:00
AG Seminar Mineralogie-Petrologie (John)

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Timm John
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach

Location:
Virtueller Raum Geo01

Fri, 2021-06-18 15:00 - 17:00
AG Seminar Mineralogie-Petrologie (John)

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Timm John
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach

Location:
Virtueller Raum Geo01

Fri, 2021-06-25 15:00 - 17:00
AG Seminar Mineralogie-Petrologie (John)

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Timm John
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach

Location:
Virtueller Raum Geo01

Fri, 2021-07-02 15:00 - 17:00
AG Seminar Mineralogie-Petrologie (John)

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Timm John
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach

Location:
Virtueller Raum Geo01

Fri, 2021-07-09 15:00 - 17:00
AG Seminar Mineralogie-Petrologie (John)

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Timm John
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach

Location:
Virtueller Raum Geo01

Fri, 2021-07-16 15:00 - 17:00
AG Seminar Mineralogie-Petrologie (John)

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Timm John
Prof. Dr. Esther Schwarzenbach

Location:
Virtueller Raum Geo01

Subjects A - Z