23916 Lecture

WiSe 13/14: V Einführung in die Mikrobiologie

Eberhard Klauck, Rupert Mutzel

16 Class schedule

Regular appointments

Wed, 2013-10-16 14:00 - 16:00
V Einführung in die Mikrobiologie

Lecturers:
Dr. Eberhard Klauck
Univ.-Prof. Dr. Rupert Mutzel

Location:
014 Großer Hörsaal (Königin-Luise-Str. 12 / 16)

Wed, 2013-10-23 14:00 - 16:00
V Einführung in die Mikrobiologie

Lecturers:
Dr. Eberhard Klauck
Univ.-Prof. Dr. Rupert Mutzel

Location:
014 Großer Hörsaal (Königin-Luise-Str. 12 / 16)

Wed, 2013-10-30 14:00 - 16:00
V Einführung in die Mikrobiologie

Lecturers:
Dr. Eberhard Klauck
Univ.-Prof. Dr. Rupert Mutzel

Location:
014 Großer Hörsaal (Königin-Luise-Str. 12 / 16)

Wed, 2013-11-06 14:00 - 16:00
V Einführung in die Mikrobiologie

Lecturers:
Dr. Eberhard Klauck
Univ.-Prof. Dr. Rupert Mutzel

Location:
014 Großer Hörsaal (Königin-Luise-Str. 12 / 16)

Wed, 2013-11-13 14:00 - 16:00
V Einführung in die Mikrobiologie

Lecturers:
Dr. Eberhard Klauck
Univ.-Prof. Dr. Rupert Mutzel

Location:
014 Großer Hörsaal (Königin-Luise-Str. 12 / 16)

Wed, 2013-11-20 14:00 - 16:00
V Einführung in die Mikrobiologie

Lecturers:
Dr. Eberhard Klauck
Univ.-Prof. Dr. Rupert Mutzel

Location:
014 Großer Hörsaal (Königin-Luise-Str. 12 / 16)

Wed, 2013-11-27 14:00 - 16:00
V Einführung in die Mikrobiologie

Lecturers:
Dr. Eberhard Klauck
Univ.-Prof. Dr. Rupert Mutzel

Location:
014 Großer Hörsaal (Königin-Luise-Str. 12 / 16)

Wed, 2013-12-04 14:00 - 16:00
V Einführung in die Mikrobiologie

Lecturers:
Dr. Eberhard Klauck
Univ.-Prof. Dr. Rupert Mutzel

Location:
014 Großer Hörsaal (Königin-Luise-Str. 12 / 16)

Wed, 2013-12-11 14:00 - 16:00
V Einführung in die Mikrobiologie

Lecturers:
Dr. Eberhard Klauck
Univ.-Prof. Dr. Rupert Mutzel

Location:
014 Großer Hörsaal (Königin-Luise-Str. 12 / 16)

Wed, 2013-12-18 14:00 - 16:00
V Einführung in die Mikrobiologie

Lecturers:
Dr. Eberhard Klauck
Univ.-Prof. Dr. Rupert Mutzel

Location:
014 Großer Hörsaal (Königin-Luise-Str. 12 / 16)

Wed, 2014-01-08 14:00 - 16:00
V Einführung in die Mikrobiologie

Lecturers:
Dr. Eberhard Klauck
Univ.-Prof. Dr. Rupert Mutzel

Location:
014 Großer Hörsaal (Königin-Luise-Str. 12 / 16)

Wed, 2014-01-15 14:00 - 16:00
V Einführung in die Mikrobiologie

Lecturers:
Dr. Eberhard Klauck
Univ.-Prof. Dr. Rupert Mutzel

Location:
014 Großer Hörsaal (Königin-Luise-Str. 12 / 16)

Wed, 2014-01-22 14:00 - 16:00
V Einführung in die Mikrobiologie

Lecturers:
Dr. Eberhard Klauck
Univ.-Prof. Dr. Rupert Mutzel

Location:
014 Großer Hörsaal (Königin-Luise-Str. 12 / 16)

Wed, 2014-01-29 14:00 - 16:00
V Einführung in die Mikrobiologie

Lecturers:
Dr. Eberhard Klauck
Univ.-Prof. Dr. Rupert Mutzel

Location:
014 Großer Hörsaal (Königin-Luise-Str. 12 / 16)

Wed, 2014-02-05 14:00 - 16:00
V Einführung in die Mikrobiologie

Lecturers:
Dr. Eberhard Klauck
Univ.-Prof. Dr. Rupert Mutzel

Location:
014 Großer Hörsaal (Königin-Luise-Str. 12 / 16)

Wed, 2014-02-12 14:00 - 16:00
V Einführung in die Mikrobiologie

Lecturers:
Dr. Eberhard Klauck
Univ.-Prof. Dr. Rupert Mutzel

Location:
014 Großer Hörsaal (Königin-Luise-Str. 12 / 16)

Subjects A - Z