2164829b Forschungspraktikum

WiSe 18/19: Research Practical: Mass Spectrometry of Biomolecules / Forschungsseminar: Massenspektrometrie von Biomolekülen

Christoph Weise

Zusätzl. Angaben / Voraussetzungen

Kontakt:
chris.weise@biochemie.fu-berlin.de

Studienfächer A-Z