21282b Forschungspraktikum

WiSe 18/19: Forschungspraktikum Modern Aspects of Materials Chemistry/ Research Lab Course Modern Aspects of Materials Chemistry

Siegfried Eigler

Zusätzl. Angaben / Voraussetzungen

ganzjährig

Studienfächer A-Z